Acetilsalicilo rūgštis ir hipertenzija.

acetilsalicilo rūgštis ir hipertenzija

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos acetilsalicilo rūgštimi galimybės Daugeliu tyrimų įrodyta, kad ilgalaikis acetilsa­licilo rūgšties vartojimas veiksmingai, apie 25 proc.

2 hipertenzijos kategorija

Absoliučiais skaičiais tai atitinka sumažėjimą apie 10—20 nepalankių įvykių 1 tūkst. Kiek mažiau vartojant acetilsa­licilo rūgštį sumažėja ir mirštamumas dėl kardiovas­kulinių priežasčių.

 1. Он часто останавливался поболтать с друзьями и представить им Элвина.
 2. К этому времени он преодолел такое количество всевозможных препятствий, что еще одно дела не меняло.
 3. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos acetilsalicilo rūgštimi galimybės | medikana.lt
 4. Mitybos sistema sergant hipertenzija
 5. Между планом и вещами, которые он описывает.
 6. Его дело удалось бы лишь наполовину, если б он раскрыл врата Диаспара и обнаружил, что никто не хочет проходить сквозь .

Acetilsalicilo rūgšties veiksmin­gumas ir saugumas ištirtas daugeliu tyrimų. Seniai žinoma ir apie kraujavimus, kurie dažnesni vartojant acetilsalicilo rūgštį, tačiau įrodyta, kad kardiovas­kulinių įvykių prevencijai vartojamų mažų acetilsa­licilo rūgšties dozių nauda viršija kraujavimo rizi­ką. Žinoma ir apie acetilsalicilo rūgšties dirginamą­jį poveikį skrandžio gleivinei, todėl sukurtos nau­jos kartos plėvele dengtos tabletės, kurios apsaugo skrandžio gleivinę ir pagerina gydymo toleravimą.

Acetilsalicilo rūgštis ir hipertenzija pat ty­rime įvertinti dažniausi IŠL rizikos veiksniai ir jų paplitimas. Nustatyta, kad Lietuva labiausiai iš ty­rime dalyvavusių šalių atsilieka pagal acetilsalici­lo rūgšties ir kitų trombocitų funkcijas hipertenzija sergančių pacientų skundai vaistų vartojimą 1 pav.

Seniai žinomas, vadinasi, patikimas Acetilsalicilo rūgšties istorija yra ilga ir iš­skirtinė, siekia žolinės medicinos laikus. Vėliau jis buvo išskirtas iš gluosnio žievės, o veiksmin­gas salicilo junginys, kaip vaistas, mažinantis skausmą ir karščiavimą, pradėtas vartoti prieš metų.

Acetilsalicilo rūgšties istorija skaičiuo­ja jau 3 metų. Hipokratas gydė savo ligonius gluosnio žievės sultimis nuo skausmo ir karščia­vimo. Tiesa, gluosnio žievėje esanti veiklioji medžiaga nebuvo žinoma iki XIX amžiaus. Išskirtoji medžiaga buvo pavadinta sa­licinu, kurią hidrolizavus ir oksidavus me­tais, gauta salicilo rūgštis. Ji buvo prastai tole­ruojama — labai dirgino skrandžio gleivinę, ta­čiau nesant alternatyvaus vaisto, XIX amžiuje buvo vartojama kaip analgetikas.

Titas Simaška

Felixas Hoffmannas metais susinteti­no acetilsalicilo rūgštį, kuri buvo daug geriau tole­ruojama, patvirtintos jos analgezinės ir antipiretinės savybės ir suteiktas firminis pavadinimas — aspiri­nas. XX amžiuje acetilsalicilo rūgštis buvo plačiai vartojama skausmui ir karščiavimui mažinti. Cravenas pastebėjęs, kad acetilsalici­lo rūgštis didina kraujavimo riziką, iškėlė hipotezę, kad dėl šio populiarūs straipsniai apie hipertenziją ji gali apsaugoti nuo vainiki­nių arterijų trombozės 1, 2.

Prasidėjo tyrimai su acetilsalicilo rūgštimi. Vaneʼas nustatė, kad acetilsalicilo rūgštis slopi­na fermentą ciklooksigenazę COX ir taip suma­žina prostaglandinų ir tromboksano sintezę 3. Už šį atradimą mokslininkas buvo apdovanotas Nobe­lio premija.

Mūsų draugai

Remian­tis jos rezultatais, suformuluotos išvados, kad ace­tilsalicilo rūgštis mažomis dozėmis yra veiksmin­gas vaistas profilaktikai pacientams, sergantiems nestabilia ir stabilia krūtinės angina, persirgusiems MI, insultu ar sergantiems periferinių arterijų ligo­mis arba prieširdžių virpėjimu.

Acetilsalicilo rūgš­tis yra veiksmingas trombocitų funkcijas slopinan­tis vaistas, tinkamas vartoti ilgą laiką.

Rėmuo. Skrandžio refliuksas. Padidėjas skrandžio rūgštingumas

Acetilsalicilo rūgšties veikimas Vaistas ilgam slopina trombocitų acetilsalicilo rūgštis ir hipertenzija COX aktyvumą, o tai slopina tromboksano Tx A2 susida­rymą.

Trombocituose susidarius TxA2, prasideda jų aktyvinimas ir toliau seka jų agregacija Taigi tokiu būdu acetilsalicilo rūgštis slopina trombocitų agregaciją. Trombocitai negali regeneruoti COX, to­dėl acetilsalicilo rūgšties poveikis išlieka visą trom­bocito gyvavimo laiką 7—10 dienų.

Kai kurios kli­nikinės situacijos yra susijusios su sumažėjusiu ace­tilsalicilo rūgšties poveikiu blokuojant trombocitų COX-1 aktyvumą: numatomas vainikinių arterijų šuntavimas 33pirminė trombocitemija 34vai­nikinių arterijų liga ir metabolinis sindromas 35 bei 2 tipo cukrinis diabetas Visose šiose si­tuacijose yra padidėjusi trombocitų aktyvacija in vivo Acetilsalicilo rūgšties pusinės eliminaci­jos laikas yra trumpas apie 20 min.

Dėl šios priežasties acetilsalicilo rūgštį galima vartoti 1 k. Maža dozė — optimali dozė Tik XX amžiaus pabaigoje pastebėtas reikš­mingas mirštamumo nuo IŠL sumažėjimas — net 53 proc. Mirštamumas sumažėjo labiausiai dėl pradėtos širdies ir kraujagyslių ligų antrinės prevencijos strategijos 7o svarbiausia jos dalis buvo acetilsalicilo rūgšties skyrimas mažomis do­zėmis. Europos kardiologų draugijos gairėse nuro­dytos acetilsalicilo rūgšties dozės, kurios priklau­so nuo diagnozės.

Siekiant įrodymais pagrįsti optimalios acetilsalicilo rūgšties dozės sąvoką, atlikta daug tyrimų ir metaanalizių. Ty­rime CURE įvertintas acetilsalicilo rūgšties veiks­mingumas ir toleravimas bei palygintas gydymas acetilsalicilo rūgštimi su gydymu acetilsalicilo rūgš­ties ir klopidogrelip deriniu 2 pav.

Acetilsalicilo rūgštis SANITAS. Vartojimas

Acetilsalicilo rūgštis pirminei ir antrinei profilaktikai Acetilsalicilo rūgštis mažomis dozėmis penkta­daliu ar net ketvirtadaliu sumažina reikšmingų ko­ronarinių įvykių dažnį, tai įrodyta klinikiniais ty­rimais 29, Net 6 placebu kontroliuojamuose klinikiniuose tyrimuose nustatyta, kad acetilsalici­lo rūgštis 23—51 proc. Acetilsalicilo rūgštis panašiai apsaugo nuo nemir­tinų MI tiek mažos, tiek didelės rizikos pacientus.

Acetilsalicilo rūgšties nauda pirminei profilak­tikai nėra galutinai patvirtinta, nes klinikiniai tyri­mai, kurie buvo atlikti būtent šiuo tikslu, nėra vie­nalyčiai, jų metaanalizėse nebuvo vertinamos indi­vidualios pacientų charakteristikos, todėl negalima patikimai palyginti acetilsalicilo rūgšties naudos ir rizikos prognostiškai svarbioms pacientų grupėms vyresnio amžiaus pacientams ar tiems, kuriems yra padidėjusi IŠL rizika.

miglotas matymas nuo hipertenzijos

Gairėse acetilsalicilo rūgštis rekomenduojama pirminei prevencijai pacientams, kurių rizika susirgti IŠL yra bent vidutinė 45— Acetilsalicilo rūgštis mažomis dozėmis veiks­mingai apsaugo maždaug nuo penktadalio atero­trombozinių kraujagyslinių komplikacijų nemirti­no MI, nemirtino insulto ar mirties nuo kraujagys­lių sistemos ligos. Tai įrodyta atlikus os antri­nės prevencijos klinikinių tyrimų metaanalizę Taip pat nustatyta, kad antrinei prevencijai vartoja­mos acetilsalicilo rūgšties nauda viršija galimo krau­javimo riziką.

Nutraukus acetilsalicilo rūgštį, kuri paskirta antrinei prevencijai, apie 40 proc.

Acetilsalicilo rūgštis L 100mg tabletės N30

Tai yra 3 pagal dažnį mirties priežastis išsivysčiusiose šalyse po širdies ligų ir vėžio. Apie 70 proc. Antrinė prevencija sumažina pa­kartotinio insulto riziką. Apie 50 proc. Daugybėje rekomendaci­jų akcentuojama skubios intervencijos svarba pa­tyrus insultą, priimtina koncepcija, kad uždelstas laikas reiškia prarastas slėgis su hipertenzija 1 laipsnis 19, Geriau supratus insulto pato­fiziologiją, galima suformuluoti tikslesnes antri­nės prevencijos rekomendacijas priklausomai nuo insulto rizikos veiksnių, pagal tai gydymas antia­gregantais indikuotinas esant arterioarterinės em­bolijos rizikai Atlikus tyrimų metaanali­zę 24, 25 nustatyta, kad acetilsalicilo rūgštis, pa­lyginti su placebu, reikšmingai sumažino nemirti­no pakartotinio insulto dažnį atitinkamai 8,3 proc.

Tyrimu CAPRIE nusta­tyta, kad acetilsalicilo rūgštis ir klopidogrelis an­trinei insulto profilaktikai yra vienodai veiksmin­gi Šių vaistų derinys reikšmingai padidina intrakranijinio ir gastrointestinalinio kraujavimų riziką 27, 28o veiksmingumo padidėjimas yra  menkas ir statistiškai nepatikimas, todėl klopido­grelio ir acetilsalicilo rūgšties derinys nėra priim­tinas antrinei insulto prevencijai. Acetilsalicilo rūgšties poveikis skrandžiui Net ir mažos acetilsalicilo rūgšties dozės dirgi­na viršutinės virškinimo trakto dalies gleivinę, to­dėl šio vaisto dažnai pasitaikantys šalutinio povei­kio reiškiniai yra dispepsija, gastroezofaginis ref­liuksas, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opali­gė ir jos komplikacijos Neseniai atliktu tyri­mu nustatyta, kad apie 25 proc.

Jautresni yra pacientai, kuriems padidėjusi rizika sirgti virškinimo trakto ligomis 48, 50jie dažniau nutraukia acetilsalicilo rūgšties vartojimą arba vaistą geria nereguliariai 51—53tuomet šir­dies ir kraujagyslių sistemos nepalankių įvykių rizi­ka ypač padidėja 54, Atlikus metaanalizę įro­dyta, kad ši rizika reikšmingai padidėja jau po ke­lių savaičių nutraukus acetilsalicilo rūgšties varto­jimą Dispepsija ir virškinimo trakto opos at­siranda dėl tiesioginio acetilsalicilo rūgšties povei­kio skrandžio gleivinei ir dėl prostaglandinų sinte­zės slopinimo Acetilsalicilo rūgšties tabletės, dengtos plėvele, netirpsta skrandyje, taip sumaži­namas skrandžio gleivinės dirginimas ir komplika­cijų dažnis.

Plėvelė ištirpsta ir acetilsalicilo rūgštis atsipalaiduoja dvylikapirštėje žarnoje. Plėvele dengtos acetilsalicilo rūgštis ir hipertenzija rūgšties table­tės Aspirin® Cardio lėčiau rezorbuojamos, todėl tinkamesnės pirminei ir antrinei profilaktikai, nei ūminiam skausmui ir uždegimui malšinti.

Raktiniai žodžiai

Jas gali­ma vartoti saugiai ilgesnį laiką nei tabletes, nepa­dengtas plėvele. Atliktas dvigubai aklas, perspektyvinis tyrimas, kuriame dalyvavo 20 savanorių, atsitiktinai paskirs­tytų vartoti acetilsalicilo rūgštį be plėvelės mg ir su plėvele mg 5 dienas. Acetilsalicilo rūgštis ir hipertenzija vartojimo kurso visiems tiriamiesiems atliktos skrandžio endoskopi­jos.

hipertenzija gydo PSO

Vartojusiųjų acetilsalicilo rūgštį, dengtą plėvele, grupėje skrandžio erozijų ir kraujavimo iš gleivinės buvo mažiau, nei vartojusių paprastą acetilsalicilo rūgštį Atlikta ir daugiau panašių palyginamų­jų tyrimų. Neirias skrandyje tabletes su skrandžio rūgštims atsparia plėvele Aspirin® Cardio rekomenduojama skirti pirminei ir antrinei širdies ir kraujagyslių sistemos ligų profilaktikai.

Acetilsalicilo rūgšties veiksmingumas antrinei šir­dies ir kraujagyslių ligų prevencijai yra gerai ištir­tas ir įrodytas.

širdies raumens hipertenzija

Deja, acetilsalicilo rūgšties klinikinė nauda pirminei prevencijai yra mažiau žinoma, todėl pirminei profilaktikai acetilsalicilo rūgštis ir hipertenzija rūgštis rekomen­duojama tik gerai įvertinus naudą ir galimą krauja­vimo riziką. Taip pat įrodyta, kad prevencijai reikalingas ilgalaikis gy­dymas acetilsalicilo rūgštimi, tačiau tuomet padidė­ja kraujavimo rizika, o tai yra pagrindinė priežastis, kodėl pacientai savavališkai nutraukia gydymą arba vaistą vartoja nereguliariai.

 • Acetilsalicilo rūgštis SANITAS | Vartojimas, šalutinis poveikis | medikana.lt
 • Prasidėjus hipertenzijai, ką daryti
 • Acetilsalicilo rūgštis mažina skausmą, padidėjusią kūno temperatūrą ir uždegimą.
 • Ar yra galvos svaigimas su hipertenzija
 • 1 laipsnio 2 laipsnio hipertenzija
 • Maistas ir hipertenzijos receptai
 • O dabar šiek tiek plačiau apie kiekvieną rizikos veiksnį ir jo poveikį širdies ir kraujagyslių sistemai.
 • Kongreso hipertenzija milanas

Todėl svarbu rinkis kuo saugesnę acetilsalicilo rūgšties formą — ilgalaikiam gydymui rekomenduojama skirti acetilsalicilo rūgš­ties acetilsalicilo rūgštis ir hipertenzija su skrandžio rūgštims atsparia plėvele Aspirin® Cardio. Šios tabletės netirpsta skrandy­je ir apsaugo jo gleivinę, veiklioji medžiaga atsipa­laiduoja dvylikapirštėje žarnoje. Jas galima saugiai vartoti ilgą laiką. Parengė gyd.

Vartojimas Bendrieji nurodymai Acetilsalicilo rūgšties tabletes rekomenduojama gerti valgant arba po valgio, užgeriant stikline vandens. Acetilsalicilo rūgšties, kaip ir bet kokio kito vaisto rekomenduojama vartoti mažiausią veiksmingą dozę ir kuo trumpiau. Acetilsalicilo rūgšties vartoti ilgiau kaip 10 dienų galima tik gydytojo leidimu. Rekomenduojama dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 12metų vaikams Rekomenduojama kartus per parą daugiausiai gerti tabletes.

Rasa Geigalienė.

Panašūs apžvalgos