Išeitis iš aklavietėje esančios hipertenzijos knygos.

išeitis iš aklavietėje esančios hipertenzijos knygos

išeitis iš aklavietėje esančios hipertenzijos knygos

Šis minėtos publikacijos teiginys, švelniai tariant, gerokai prasilenkia su tikrove. Apie Seimo narės susitikimą su Šilainių vidurinės mokyklos tėvais, mokymo įstaigos vadovui leidus, buvo pranešta iš anksto atskiru skelbimu ir nepageidaujantieji jame dalyvauti, prieš tai aptarus mokyklos reikalus su pedagogais, galėjo išeiti. Norėčiau ta pačia proga priminti, kad Seimo narių susitikimai su rinkėjais — ne tik parlamentarų teisė, bet ir pareiga, kuri yra įtvirtinta Konstitucijoje ir Seimo statute.

išeitis iš aklavietėje esančios hipertenzijos knygos

Seimo nariai privalo susitikti su rinkėjais, išklausyti jų nuomonę, pageidavimus, požiūrį į jau priimtus ir rengiamus įstatymus, todėl vertinti tokius susitikimus kaip politinę agitaciją, juo labiau kai iki rinkimų dar visi devyni mėnesiai, mažų mažiausia yra nekorektiška.

Apskritai norėčiau atkreipti dėmesį, kad socialdemokratai visada tariasi su savo rinkėjais, ne taip, kaip naktinių reformų autoriai, per vieną naktį, slapta nuo tautos sujaukę visą šalies mokesčių sistemą, įstūmę daugelį žmonių į skurdą.

išeitis iš aklavietėje esančios hipertenzijos knygos

Kaip Seimo narė norėjau pasitarti, kaip mokinių tėvai žiūri į nemokamą pradinukų maitinimą ir ar jis yra reikalingas. Toks mokinių maitinimas jau buvo įteisintas, bet po minėtų dabartinės Seimo daugumos naktinių reformų dabar panaikintas.

išeitis iš aklavietėje esančios hipertenzijos knygos

Dauguma tėvų pritarė, kad nemokamas pradinukų maitinimas vėl būtų sugrąžintas. Tokią pat nuomonę girdėjau ir kitose Lietuvos mokyklose, kur anksčiau nemokamu maitinimu naudojosi net 78 proc.

Todėl Seime tikrai siūlysime įteisinti Lietuvoje nemokamą mokinių maitinimą, įrašysime tai į savo partijos programą. Parlamentarai neturi kokių nors salių ar didesnių patalpų, kur galėtų sukviesti rinkėjus pasikalbėti, pasitarti, todėl priversti naudotis tame mikrorajone esančiomis patalpomis, o savivaldybė privalo pasirūpinti, kad Seimo narių susitikimams su rinkėjais būtų sudarytos sąlygos.

Seimo narė.

Vieninga medicinos ir žemės ūkio ekologinė koncepcija kaip darnaus vystymosi koncepcijos dalis Aplinkos medicinos technologijos ir jų ryšys su žemės ūkio biologizacija Krasnodaro teritorijoje Aplinkai nekenksmingo medicininio ir prevencinio komplekso nuostatai Vaikų ekologinis kurortas Kubano ekologinės sąjungos medicininė ekologinė programa

Panašūs apžvalgos